Wat doet De Duif

De Duif biedt individuele begeleiding op alle leefgebieden

De Duif biedt individuele begeleiding op alle leefgebieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid, verbeteringen aan het woon- en leefgebied, ontwikkelen/stabiliseren van het psychisch en lichamelijk functioneren etc.

Er wordt een begeleidingsplan opgesteld, samen met de hulpvrager en de ouders/verzorgers. Hierdoor komen duidelijk de knelpunten, hulpvragen en vooral de positieve punten naar voren. Vanuit het begeleidingsplan worden er doelen gesteld en acties gevormd. Om de doelen te behalen biedt De Duif verschillende methodieken aan, o.a Brain Blocks, creativiteit, spel- en speelkaarten etc. Deze methodieken worden individueel indien nodig en/of gewenst ingezet.

Er wordt samen o.a. gekeken naar:

  • Hoe kan ik mijn doelen behalen?
  • Hoe geef ik mijn leven een positieve draai?
  • Hoe kan ik mijn leven stabiliseren?
  • Hoe vul ik mijn dag in?
  • Hoe ga ik om met mijn problemen?

De Duif werkt samen met een vast kernteam, waardoor de benodigde zorg altijd voldoende gewaarborgd kan worden. Het kernteam dekt verschillende disciplines: maatschappelijk werk, verzorgende, verpleegkundige.

Mochten er tijdens het begeleidingstraject problematieken naar voren komen waarvoor De Duif niet direct over de juiste kwalificaties beschikt, wordt er tijdens de begeleidingsuren samen gekeken welke disciplines er buiten het kernteam eventueel bij betrokken kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gezinstherapeut, een relatietherapeut, een psychiater, een fysiotherapeut etc.

Hierbij speelt De Duif een adviserende rol! Volwassen maken hierin in principe HUN EIGEN KEUZE!

Afhankelijk van de huidige problematiek maken we die keuze samen of met zijn allen.

De Duif biedt individuele begeleiding en werkt te allen tijde aan de vertrouwensband met de cliënt.

“Eigen ik” staat te allen tijde centraal!

De Duif ondersteund bij individuele thuisbegeleiding

De? Duif werkt aan de hand van de landelijke Zelfredzaamheidsmatrix ( ZRM). De Duif biedt individuele thuisbegeleiding. Het doel van De Duif is dat u ondanks zorgvraag u uit eindelijk zo zelfstandig mogelijk u leven kunt voeren. Bij individuele begeleiding komt als eerste u zorgvraag aanbod. De Duif stelt samen met u en andere disciplines (indien aanwezig) een begeleidingsplan op. Het begeleidingsplan is gebaseerd op meerder leefgebieden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: het bevorderen van mijn eigen zelfredzaamheid, begeleiding en of aansturen op de verschillende leefgebieden- Huisvesting, Financiën, dag invulling/werk/dagbesteding/studie, sociale vaardigheden, gezondheid, sociaal netwerk en vrijetijdsbesteding. Indien u vragen heeft, kunt u vrijblijvend contact op ons op nemen. Wij staan u graag te woord.

De Duif ondersteund bij Lichamelijke Zorg

Heeft u door lichamelijke klachten hulp nodig bij het uitoefenen van uw dagelijkse verzorging, dan kunnen wij zorgen dat u daarbij hulp krijgt. De bedoeling hiervan is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen, met een beetje hulp van De Duif. Indien u een grote zorgzwaarte nodig heeft, is dit geen probleem voor De Duif. De Duif werkt met een kleinschalig kernteam samen, het kernteam is voorzien van meerdere disciplines. Zo blijft de contineîteit rondom u zorg soepel verlopen en kan u De Duif de zorg op maat bieden die u nodig heeft. U heeft dan een vast zorgteam om u heen, waardoor er bij vakantie en of ziekte u altijd kunt rekenen op de juiste zorg van de personen die u kent.

De Duif ondersteund bij Sociale Zorg

Er bestaat meer dan het wekelijkse kapper bezoekje en of de supermarkt. Relaties en een sociaal netwerk zijn belangrijk voor een gelukkig leven. Naast informele zorg en steun biedt een netwerk ook het plezier van samen dingen doen, emotionele steun en leidt het tot meer welbevinden, zelfredzaamheid en eigenwaarde. Echter is het niet voor iedereen gemakkelijk om een ?sociaal netwerk op te bouwen en of te handhaven. Het vereist soms heel gerichte activiteiten, doorzettingsvermogen en een positief zelfbeeld, acceptatie eigen ik, grenzen verleggen ect. Toch zijn er heel wat condities op te sommen die de opbouw van een sociaal netwerk bevorderen of ondersteunen. Door daar op te letten biedt u de zorgvrager meer kansen om contacten te leggen met de samenleving/maatschappij. De Duif ondersteund u bij de gewenste hulpvraag.

Mijn Netwerk Partners