Sociale zorg

Sociale zorg

Er bestaat meer dan het wekelijkse kapper bezoekje en of de supermarkt. Relaties en een sociaal netwerk zijn belangrijk voor een gelukkig leven. Naast informele zorg en steun biedt een netwerk ook het plezier van samen dingen doen, emotionele steun en leidt het tot meer welbevinden, zelfredzaamheid en eigenwaarde. Echter is het niet voor iedereen gemakkelijk om een sociaal netwerk op te bouwen en of te handhaven. Het vereist soms heel gerichte activiteiten, doorzettingsvermogen en een positief zelfbeeld, acceptatie eigen ik, grenzen verleggen ect. Toch zijn er heel wat condities op te sommen die de opbouw van een sociaal netwerk bevorderen of ondersteunen. Door daar op te letten biedt u de zorgvrager meer kansen om contacten te leggen met de samenleving/maatschappij. De Duif ondersteund u bij de gewenste hulpvraag.